Actievoorwaarden Foligain.nl

Terug naar klantenservice

De voorwaarden van alle lopende acties op Foligain.nl.

 • De actie is alleen geldig in de periode die beschreven staat in de actiebeschrijving.
 • Aan de actie kan worden deelgenomen door alle klanten van Foligain.nl.
 • Kortingspercentages en kortingen gelden niet in combinatie met andere kortingen.
 • De prijs in de winkelmand is leidend ten opzichte van de prijs zoals getoond op alle overige plaatsen in de webshop.
 • Acties zijn alleen geldig voor consumenten, dus niet voor wederverkopers.
 • Foligain.nl behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
 • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten. 
 • Tevens kan de eventuele onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Foligain.nl is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Foligain.nl.
 • In het geval de klant een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze actie dan kan hij of zij contact opnemen met de Foligain.nl klantenservice: telefoon: 010-3006534, e-mail: info@foligain.nl.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 • Indien een levering binnen 30 dagen retour gezonden wordt, dienen de artikelen die in de maand van bestellen vanuit een Foligain.nl actie gratis mee verzonden zijn ook geretourneerd te worden. 
 • Bij het behouden en niet terugsturen van de actie-artikelen worden deze achteraf in rekening gebracht. De klant ontvangt hier achteraf een aparte factuur voor.
© 2018 LabStores